NAŠE ZAMĚŘENÍ

Firma se zaměřuje na komplexní zpracování ( včetně měření a zkoušek - posouzení a měření elektrického zařízení, měření EMC) technické dokumentace podle příslušného nařízení vlády (evropské směrnice) pro vydání es prohlášení o shodě - CE.

Součástí ES prohlášení o shodě je i 3 jazyková mutace (A,D,I,F,J,H,PL,RU,SK,SLO,E,TR .....) prohlášení (declaration of conformity) dle přání zákazníka. Oblast našeho zaměření je v rozsahu požadavků a vymezení  nařízení vlád. Součástí našich služeb je ošetření zařízení v předvýrobní etapě, zjištění nedostatků - rozporů z příslušnou normou či předpisem, zpracování návodu k používání dle platných předpisů a norem, řešení zbytkových rizik bezpečnostními piktogramy, zpracování analýzy rizik.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

  1. Nenechte se napálit od pseudo odborníků, kteří Vám udělají prohlášení na počkání a na cokoliv, přestože k tomu nemají oprávnění. (Zodpovědnost je jenom na Vás)
  2. Požadujte: záruky formou smlouvy, reference firem, vzorovou zprávu - náležitosti k ES prohlášení o shodě musí obsahovat: zpracovanou technickou dokumentaci dle příslušného nařízení vlády o plnění předpisů a norem (cca 40-50 stran), protokoly o měření a zkouškách, analýza rizik, návod k používání a jiné doklady, které Česká obchodní inspekce vyžaduje.
  3. Zkuste si ověřit jak dlouho tuto činnost firma či osoba provozuje.
  4. Využijte naší poradenskou službu (zdarma), kde Vám na základě předložených předpisů doložíme zda ES prohlášení o shodě a příslušnou technickou dokumentaci, kterou jste si zpracovali k Vašim zařízením nebo Vám ji zpracovala jiná firma, je v souladu s předpisy a požadavky ČOI.
  5. Uvědomnte si:problematika prohlášení o ES shodě je složitá a nelze se v ní orientovat tím, že se během týdne prostuduje zákon, nějaké nařízení vlády či příručka "prohlášení do dvou dnů"
  6. Vyvarujte se firem, ketré jsou v kategorii "ferda mravenec - práce všeho druhu"
  7. Můžete platit třikrát: poprvé za nekvalitně zpracované prohlášení, podruhé pokutu od ČOI a potřetí za nové správné prohlášení.
  8. Vám opravdu nevadí, že Vaše konkurence má ES Prohlášení o shodě a tudíž muže výrobek označovat CE, které úspěšně obchodně využívá ??
  9. Čekáte, až se zákazník rozhodne pro konkurenční výrobek jen proto, že nemáte ES Prohlášení o shodě ??
  10. Máte dost peněz na pokutu, až k Vám přijde ČOI ??