NĚCO O FIRMĚ
Firma vznikla v roce 1999, kdy jsem po 16 letech dohodou odešel ze státní zkušebny zemědělských, lesnických, potravinářských a stavebních strojů kde jsem zastával tyto funkce:


Hlavním cílem bylo to, aby výrobci a dovozci měli možnost si konečně vybrat. Buď vysoká cena a neúměrně dlouhá doba, nebo nízká cena a rychlé odborné zpracování všech podkladů pro vydávání prohlášení o shodě. Dále jsem se zaměřil na to, aby zákazník dostal všechny ty informace, které mu v konečné fázi sníží náklady na celé řízení. Veškerá činnost se odvíjela a odvíjí tak, aby veškeré podklady pro prohlášení o ES shodě byly v nejlepší kvalitě a podle platných předpisů a norem. Uplynulé roky ukázaly, že tato cesta byla správná a to hlavně nárustem zakázek a spokojených zákazníků. Jako konkurence státních zkušeben jsme mnohem ostřeji sledováni a tak jsme samozřejmě rádi, že návštěvy ČOI u našich zákazníků dopadly vždy na 99,999 %. Našich služeb využilo a využívá každým rokem stále více výrobců a distributorů z celé ČR i EU.